Αναλύουμε με μεγάλη προσοχή και κατανοούμε τις πλήρως ανάγκες της κάθε μάρκας. Δημιουργούμε ισχυρές ταυτότητες μάρκας οι οποίες είναι αναγνωρίσιμες, διακριτές και απόλυτα εναρμονισμένες με την φιλοσοφία που αντιπροσωπεύουν.

Λογότυπο, Κάρτα, Επιστολόχαρτο, Φάκελος, Folder