Η σημερινή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από ισχυρότατο ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών προϊόντων, αυξανόμενη πολυμορφικότητα των επικοινωνιακών μέσων και διαρκή μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών. Για να καταρθώσει μία μάρκα να ηγηθεί σε ένα τόσο πολύπλοκο περιβάλλον, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες. Η METRO ADV καλύπτοντας αυτήν ακριβώς την ανάγκη, προσφέρ ποιοτικές υπηρεσίες Branding.