Αναπτύσσουμε και διαχειριζόμαστε διαφημιστικές εκστρατείες οι οποίες εναρμονίζονται πλήρως με τους επικοινωνιακούς στόχους και στρατηγικές της κάθε επιχείρησης.

Καλύπτουμε όλο το φάσμα των οπτικοακουστικών μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, web κ.τ.λ.), αναβαθμίζοντας την αξία της εκάστοτε μάρκας και διαφοροποιώντας την, στο κοινό που στοχεύει.


Τηλεοπτικά & Ραδιοφωνικά Spot, Παραγωγές Μικρού Μήκους, Εταιρικά Video