ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

Αφορά Φωτογραμμετρικά Έργα πάσης φύσεως:

- ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
- ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
- ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, Κ.Λ.Π.

Επίσης ψηφιοποιήσεις:

- ΧΑΡΤΩΝ
- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, KΛ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

  Σύνταξη Φωτογραμμετρικών Διαγραμμάτων (φωτοσταθερά, αεροτριγωνισμός, απόδοση διαγραμμάτων), για την μελέτη του Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Χίου.
  Σύνταξη Φωτογραμμετρικών Διαγραμμάτων (φωτοσταθερά, αεροτριγωνισμός, απόδοση διαγραμμάτων), για την μελέτη του Εθνικού Κτηματολογίου του Νομού Κεφαλληνίας στους ΟΤΑ:
(α) Αργοστολίου
(β) Ληξουρίου
(γ) Δαυγάτων
(δ) Διλινάτων
(ε) Φαρακλάτων
(στ) Φαρσών
(ζ) Κουρουκλάτων
(η) Κουβαλάτων
(θ) Σουλλάρων
(ι) Θηναίας
  Αποτυπώσεις Όψεων Κτιρίων προς αναπαλαίωση σε διάφορες οδούς της Αττικής.
  Λήψη φωτοσταθερών σημείων για την εκπόνηση Φωτογραμμετρικών Διαγραμμάτων περιοχών εξοχικής κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών.
 
Copyright© ΟΜΙΛΟΣ METRO.
All rights reserved