ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

Αφορά Μελέτες για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στα παρακάτω επίπεδα:

- ΟΤΑ
- ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
- ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
- ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Νήσος Χίου - Δήμος Χίου
  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Νομός Κεφαλληνίας
  Νομοί Χανίων και Ρεθύμνης
  Δήμοι Ηλιούπολης και Βύρωνα
  Διάφορες άλλες μελέτες κτηματολογίου σε όλη την Ελλάδα

   
Copyright© ΟΜΙΛΟΣ METRO.
All rights reserved