ΠΕΛΑΤΙΙΙΙΙΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

Η ΜΕΤRO ETE έχει αναλάβει projects μεταξύ άλλων για:

Δημόσιoς Τομέας
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ
ΟΚΧΕ
ΟΣΕ
ΗΣΑΠ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ.Ε.Η
Ο.Τ.Ε.
ΔΗΜΟΥΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ιδιωτικός Τομέας
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ASPROFOS
ΑΡΧΙΡΟΔΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΕΛΑΙΑ ΑΕ
ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ
AMIANTIT Greek Power S.A.
DΟS ATE
ΕΜΕΚ ΑΤΕ
ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΤΕ
ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
 

 

Copyright© ΟΜΙΛΟΣ METRO.
All rights reserved