ΠΕΛΑΤΙΙΙΙΙΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΛΑΤΙΙΙΙΙΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
Ολόκληρη η παραγωγή διεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες από εκπαιδευμένο προσωπικό, παρακολουθούνται και καταγράφονται οι κρίσιμες παράμετροι της παραγωγής, ενώ παράλληλα τηρούνται τα αναγκαία αρχεία που αποδεικνύουν την ποιότητα των προϊόντων και υποβοηθούν τη διαρκή βελτίωση.

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας εστιάζεται στην παροχή σταθερής και δηλωμένης ποιότητας προϊόντων, την συνεχή βελτίωση τους καθώς και την πιστή τήρηση των δεσμεύσεών της προς τους πελάτες της, με στόχο την πλήρη ικανοποίηση τους.

Η απόκτηση ποικίλων πιστοποιητικών από τις εταιρίες του ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤRΟ (μεταξύ αυτών και του ISO 9001: 2000) αποτελεί επιβεβαίωση και επιβράβευση της στρατηγικής επιλογής για διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των παρέχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και αποτελεί το επιστέγασμα της συλλογικής προσπάθειας όλου του προσωπικού για την εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα.
 

 

 

 

 

Copyright© ΟΜΙΛΟΣ METRO.
All rights reserved