ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

Το συγκεκριμένο Τμήμα ασχολείται με Τοπογραφικές Αποτυπώσεις για τη Μελέτη πάσης φύσεως 'Εργων, όπως:

- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

  Τοπογραφικές εργασίες και εργασίες σύνταξης κτηματολογίων οδών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Διάφορες μελέτες).
  Τοπογραφικές και κτηματολογικές εργασίες στην Μείζονα Πρωτεύουσα (Διάφορες μελέτες).
  Ανασύνταξη κτηματολογίων οδών σε διάφορες περιοχές της χώρας σύμφωνα με το Ν 653/77
  Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πράξεων αναλογισμού για τη διάνοιξη της Λεωφόρου Βουλιαγμένης
  Τοπογραφικές και κτηματολογικές εργασίες επί της οδού Σταυρού - Ελευσίνας
  Κτηματογράφηση περιοχής Ελαιώνα Αττικής για την μελέτη της ΕΠΑ
  Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης Οικιστική Περιοχή: Ιερισσού
  Κτηματογραφική αποτύπωση και μελέτη πράξεων αναλογισμού στα Χανιά
  Κτηματογραφική αποτύπωση και μελέτη πράξεων αναλογισμού στο Ρέθυμνο
  Αποτύπωση και κτηματογράφηση για την επέκταση του σχεδίου πόλεως Κισσάμου.
  Αποτύπωση και κτηματογράφηση περιοχής μόνιμων εγκαταστάσεων Πολυτεχνείου Κρήτης
 
 
Copyright© ΟΜΙΛΟΣ METRO.
All rights reserved